Your Cart

Privacy Policy

In English | På Dansk

Scroll down | Rul ned på siden.EN- Privacy Policy Supplement for "Human-Animal Science"

At "Human-Animal Science," we respect your privacy and are committed to protecting your personal data. This privacy policy supplement outlines our practices concerning the personal data we collect from you or that you provide through email. This policy complements Payhip's existing privacy policy and specifically addresses the handling of emails in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).


1. Data Controller

The data controller responsible for your personal data is "Human-Animal Science." Should you have any questions or concerns regarding your personal data or this policy, you can contact us at has@humananimalscience.dk.


2. Personal Data We Collect

When you contact us via email, we may collect and process the following data about you:

 • Your email address.
 • The content of your communication, which may include personal data if you provide it.


3. Use of Your Personal Data

The personal data we collect from you is used exclusively to respond to your inquiries and provide you with the requested information or support. Your email will only be used for communication related to your inquiry, not for marketing or unrelated purposes.


You can choose to sign up for our newsletters. Upon purchasing any product or service from our website, you will be automatically enrolled, with the option to unsubscribe anytime. Our newsletters are exclusively for new products, articles, and relevant website updates; we do not send repetitive advertising. We utilize EmailOctopus for our email platform. For information on their data processing and security, click here.


4. Lawful Basis for Processing

We process your personal data based on the lawful basis of consent. By initiating contact with us through email, you consent to the processing of your personal data in accordance with this privacy policy supplement.


5. Data Retention

We will retain your personal data for as long as necessary to fulfill the purposes for which we collected it, including for the purposes of satisfying any legal, accounting, or reporting requirements.


6. Your Rights Under GDPR

Under the GDPR, you have various rights concerning your personal data. These include the right to:

 • Access your personal data.
 • Request correction of any incorrect or incomplete personal data.
 • Request deletion of your personal data, subject to certain conditions.
 • Object to or restrict the processing of your personal data.
 • Request the transfer of your personal data to another party.

To exercise any of these rights, please contact us at has@humananimalscience.dk.


7. Account Deletion

If you choose to delete your account, you can do so directly from your account settings on Payhip. Please note that deleting your account will result in the loss of all access and data associated with your account, including posts, certificates, and any other applied data.


8. Changes to This Privacy Policy Supplement

We may update this privacy policy supplement from time to time. We will notify you of any changes by posting the new privacy policy supplement on this page. You are advised to review this privacy policy supplement periodically for any changes.


9. Contact Us

If you have any questions about this privacy policy supplement, please contact us at has@humananimalscience.dk.


DA- Privatlivspolitik Tillæg for "Human-Animal Science"

Hos "Human-Animal Science" respekterer vi dit privatliv og er forpligtet til at beskytte dine personlige data. Dette tillæg til privatlivspolitikken beskriver vores praksis vedrørende de personlige data, vi indsamler fra dig eller som du giver via e-mail. Denne politik supplerer Payhips eksisterende privatlivspolitik og omhandler specifikt håndtering af e-mails i overensstemmelse med General Data Protection Regulation (GDPR).


1. Dataansvarlig

Dataansvarlig for dine personlige data er "Human-Animal Science." Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende dine personlige data eller denne politik, kan du kontakte os på has@humananimalscience.dk.


2. Personlige Data Vi Indsamler

Når du kontakter os via e-mail, kan vi indsamle og behandle følgende data om dig:

 • Din e-mailadresse.
 • Indholdet af din kommunikation, som kan indeholde personlige data, hvis du giver det.


3. Brug af Dine Personlige Data

De personlige data, vi indsamler fra dig, bruges udelukkende til at besvare dine forespørgsler og give dig den ønskede information eller support. Din e-mail vil kun blive brugt til kommunikation relateret til din forespørgsel, ikke til markedsføring eller uvedkommende formål.


Du kan vælge at tilmelde dig vores nyhedsbreve. Ved køb af et produkt eller en tjeneste på vores hjemmeside, vil du automatisk blive tilmeldt, med mulighed for at afmelde til enhver tid. Vores nyhedsbreve omhandler kun nye produkter, artikler og relevante opdateringer på hjemmesiden; vi sender ikke gentagne reklamer. Vi benytter EmailOctopus til vores e-mail platform. For information om deres databehandling og sikkerhed, klik her.


4. Retsgrundlag for Behandling

Vi behandler dine personlige data baseret på retsgrundlaget samtykke. Ved at kontakte os via e-mail, giver du samtykke til behandlingen af dine personlige data i overensstemmelse med dette tillæg til privatlivspolitikken.


5. Opbevaring af Data

Vi opbevarer dine personlige data så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, vi indsamlede dem til, herunder med henblik på at opfylde eventuelle juridiske, regnskabsmæssige eller rapporteringskrav.


6. Dine Rettigheder Under GDPR

Under GDPR har du forskellige rettigheder vedrørende dine personlige data. Disse inkluderer retten til:

 • Adgang til dine personlige data.
 • Anmodning om rettelse af eventuelle forkerte eller ufuldstændige personlige data.
 • Anmodning om sletning af dine personlige data, med visse betingelser.
 • Indsigelse mod eller begrænsning af behandlingen af dine personlige data.
 • Anmodning om overførsel af dine personlige data til en anden part.

For at udøve nogen af disse rettigheder, kontakt os venligst på has@humananimalscience.dk.


7. Sletning af Konto

Hvis du vælger at slette din konto, kan du gøre det direkte fra dine kontoindstillinger på Payhip. Vær opmærksom på, at sletning af din konto vil medføre tab af al adgang og data forbundet med din konto, inklusive indlæg, certifikater og andre anvendte data.


8. Ændringer til Dette Tillæg til Privatlivspolitikken

Vi kan opdatere dette tillæg til privatlivspolitikken fra tid til anden. Vi vil underrette dig om eventuelle ændringer ved at offentliggøre det nye tillæg til privatlivspolitikken på denne side. Du rådes til at gennemgå dette tillæg til privatlivspolitikken periodisk for eventuelle ændringer.


9. Kontakt Os

Hvis du har spørgsmål til dette tillæg til privatlivspolitikken, kontakt os venligst på has@humananimalscience.dk.