Your Cart

Hestenes stille lidelse og det (u)menneskelige paradoks


Fremhævet foto: Jeg dedikerer denne artikel til Carex Charlie. Foto fra Tilde Detz-Jensen.


Dato: 3. januar 2023

Hvordan du citerer: Barata, R. (2023). Hestenes stille lidelse og det (u)menneskelige paradoks. Human-Animal Science.


Mennesker har levet og arbejdet med heste i mere end 5.500 år. Nogle historikere hævder, at den moderne civilisation ikke ville eksistere uden hjælp fra deres hove—til at transportere plove, trække vogne, bære soldater i kamp og bringe budskaber om kærlighed og krig over distancer på hundredevis af kilometer, hvilket ellers ville have været uoverkommeligt.


Imidlertid er virkeligheden for denne art ikke så romantisk, når vi ser på dens nuværende tilstand.

Hesten har naturlige egenskaber, der ignoreres af vores menneskelige samfund. Flere undersøgelser viser nærheden mellem mennesket og hesten. Jeg vil gerne fremhæve nogle punkter.


Om social tilpasning, observation og fortolkning

En undersøgelse fra 2017 viste, at heste lærer ved at observere andre arter, i dette tilfælde mennesker.


En undersøgelse, der blev udført i 2016, afslørede det første bevis på hestes evner til at fortolke positive (glade) og negative (vrede) menneskelige ansigtsudtryk på fotografier. De vrede ansigter frembringer responser, der indikerer en funktionel forståelse af stimuli: hestene udviste en bias til venstre øje (lateralisering, der normalt er forbundet med stimuli, der opfattes som negative) og en stigning i hjerterytmen, når de blev præsenteret for disse fotografier.


En anden undersøgelse, der blev offentliggjort i maj 2019, gik skridtet videre og viste, at heste endda kunne huske de følelsesmæssige udtryk, de så på ansigter af mennesker.


Om smerte

Heste kan føle smerte, en masse smerte. Som byttedyr skjuler de gerne tegn på smerte eller demonstrerer det i mindre grad end mennesker, men i denne sammenligning er der en interessant detalje. Den retsmedicinske veterinærpatolog Lydia Tong påviste, at hestens epidermis (det yderste lag af hud, hvor nerverne mødes og smerte føles) var tyndere end menneskets epidermis. Dette betyder, at hesten har færre hudceller mellem kilden til smerten (for eksempel en pisk) og dens følsomme nerveender.


En undersøgelse fra 2020 med Dr. Tongs deltagelse påpeger: ”Disse fund viser, at selvom hestens hud generelt er tykkere end menneskets, isolerer den del af huden, der er tykkere, dem ikke fra den smerte, der genereres under et piskeslag, og at mennesker og heste har tilsvarende grundlæggende anatomiske strukturer til at føle smerte i huden”.


En undersøgelse fra 2018 viste, at biddet forårsager smerte hos hesten og på samme tid resulterer i stereotyp adfærd.


Om (menneske relaterede) adfærds“problemer”

Vores interne forskning i Danmark viser, at de mest rapporterede problemer med heste er angst, utryghed i forbindelse trailertilvænning og stereotyp adfærd, der er resultatet af menneskers (stadig) store tendens til at begrænse hestens bevægelsesfrihed igennem opstaldningen i bokse i flere timer i døgnet. De resterende problemer er resultatet af dårlig eller forkert træning, tvangsadfærd, understimulering og mangel på tilvænning til miljøet. At begrænse heste til bokse og små folde er også en almindelig praksis med anekdotiske påstande om, at det beskytter dem mod at skade sig selv, især for værdifulde præstationsheste og væddeløbsheste.


I to årtier har den største udfordring for etologi.dk i Danmark været at uddanne mennesker i vigtigheden af frihed for heste og ikke begrænse dem af bokse. Arten er ikke bygget til at leve i et bymiljø eller på stald, som undersøgelserne nedenfor viser:


En undersøgelse fra 2020 viser hvilken indflydelse græsningstiden har på artens naturlige adfærd.


En undersøgelse fra 2012 bekræfter i sin konklusion: ”Generelt er idéen med at lade en hest have adgang til at gå på græs og bevæge sig frit snarere end indespærring i en boks, at hjælpe hesten med at bevare konditionen i en periode uden arbejde. I den aktuelle undersøgelse indgik døgnfold, hvor hesten bevæger sig over en betydelig afstand på grund af varigheden af bevægelsesfrihed og græsningsadfærd, (der foregår i bevægelse), som bidrog til hestens evne til at opretholde muskelmasse, knoglemineralindhold og kondition”. Dette bekræfter vores teori, og vi håber, at det vil øge opmærksomheden for emnet.


En undersøgelse fra 2019 viser, at opstaldning i boks påvirker knoglestofskiftet negativt for heste, uanset alder. 


En undersøgelse fra 2019 om heste i individuelle bokse kommer frem til: ”Generelt er den vigtigste konklusion af denne undersøgelse, at de skadevirkninger, der er forårsaget af den størrelsesmæssige, sociale og diætiske mangelfuldhed i dette staldsystem, ikke kunne afhjælpes af små faciliteter i boksen eller ændringer i praksis. For at tilgodese hestenes velfærd synes det nødvendigt at tillade fri bevægelighed, interaktion med artsfæller og en fiberrig kost så ofte som muligt for at sikre tilfredsstillelse af artens adfærdsmæssige og fysiologiske behov”.


En eksperimentel undersøgelse fra 2019 om staldindretningens indflydelse på hestes adfærd viste: "Resultaterne viser klare statistiske forhold mellem boksindretning og hestes opførsel, især STB, deres forekomst og form adskiller sig i henhold til bokstypen i begge studier. Generelt havde adgangen til udendørs udsyn og graden heraf (mulighed for at tage hovedet ud eller ej) en stor betydning for hestens adfærd, hvilket gjalt for begge studier, til trods for forskelle mellem populationer af racer, køn, og type af arbejde. Den eksperimentelle undersøgelse afslører også, at forandringer i adfærd kan ske hurtigt efter en ændring i opstaldningsform”.Respekt for artens natur er et væsentligt krav for at forstå alle levende væsener. Det er dog foruroligende, at dette emne bliver nødt til at være et videnskabeligt emne snarere end allerede eksisterende som almindelig sund fornuft—fotos af Roberto Barata.


Unormal adfærd i kunstige miljøer kan være et resultat af påvirkningen fra forskellige faktorer indenfor det sensoriske område, som mennesker ikke overvejer: belysning, temperatur, lyd-frekvenser, elektromagnetisme, kemiske stoffer osv.


Velfærdsemnet

Moderne teknikker inden for etologi og eksperimentel psykologi giver os mulighed for at have omfattende viden om sensorisk oplevelse, motorisk analyse, hormonelle effekter, motivation og artens adfærd under gunstige eller ugunstige forhold. Denne viden har skabt flere måder at vurdere dyrevelfærd på og anvende den på husdyr.


Dyrevelfærd måles typisk ved hjælp af sundhedsmæssige, fysiologiske og adfærdsmæssige parametre. Evalueringen af den naturlige opførsel følger artens etogram (liste, der beskriver adfærd).


I januar 2019 blev en artikel offentliggjort om en model til vurdering af smerte hos heste ved hjælp af et videosystem.


Overbelastningen af ​​heste er også et problem, der i alvorlig grad går på kompromis med deres velfærd.


Et offentliggjort studie fra 2021 gennemgik påvirkningen af ​​den monterede belastning, heste bærer på, med et meningsfuldt citat: ”Der er en række årsager til dårlig velfærd hos hårdtarbejdende heste, for eksempel: stor arbejdsbyrde, upassende foder, vand og shelter forhold samt håndtering (piskeslag og dårlig kuskekørsel), skadelig praksis (nostril slitting), manglende understøttende fundament (såsom gode beslagsmede, saddelmagere og sundhedspleje), marginalisering, barske miljøforhold, manglende inkludering i retssystemer og programhåndhævelse. Overbelastning af heste er et af de mange dilemmaer, der kan føre til reduceret velfærd, en global bekymring. Heste, der bærer tunge læs mursten til brug i arbejdet med murstensovne, ser ud til at have større velfærdsproblemer end i andre sektorer. Imidlertid varierer alvorligheden, rækkevidden og mønstre for velfærds- og sundhedsproblemer mellem lande og murstenovne i et land. Velfærden for arbejdsheste bør forbedres gennem kollektive handlinger fra de hesteejende dele af samfundet sammen med organisationer, der støtter dem”.Murstenovns-arbejdet er et eksempel på overbelastning hos heste. Foto af visualise.com


Et studie fra 2021, der måler presset på visse hovedtøjre, er en spændende undersøgelse, som jeg gerne vil nævne: ”Fjernelse af biddet fra hestens mund betyder, at tøjlepresset spreder sig til andre ansigtsstrukturer. Denne undersøgelse viser, at disse pres er tilstrækkeligt store til muligvis at have skadelige indvirkninger. Designet og brugen af bidløse hovedtøjre bør overvejes omhyggeligt set i lyset af denne konstatering”.


De involverede etiske spørgsmål

Lige siden jeg i 2008 begyndte min undersøgelse og forskning indenfor området antrozoologi (studiet af forholdet mellem mennesker og ikke-mennesker), har jeg advaret imod tendensen med udelukkende at reklamere for fordelene ved at bruge dyr til at arbejde for mennesker igennem multimedier og studier, selvom disse undersøgeler mislykkes i første omgang på grund af en svag hypotese.


Tilfældigt opfylder nogle af disse undersøgelser det økonomiske markeds behov og sociale tendenser, som vi hurtigt kan bekræfte ved at søge efter sponsorater og industriens tredjeparts finansiering.


Denne "bølge" af undersøgelser havde sit boom for ti år siden og startede med kæledyr (primært hunde). I de sidste fem til syv år er heste "fordele" for terapier og andre sociale aktiviteter steget med en konstant appel til følelser og den politisk korrekte tendens.


I et område med videnskabelig undersøgelse argumenterer jeg for upartiskhed og balance, om resultaterne er positive eller ej. Fremtidig forskning bør ikke fokusere på fordelene fra A til B (eller omvendt), men snarere på de korte, mellemstore og langsigtede konsekvenser af disse aktiviteter for både A og B. Min mening afspejler de få undersøgelser af de skadelige effekter af menneskelige sociale og sportsaktiviteter på dyr.


Antropomorfisme er til stede, når menneskelig adfærd og menneskelige mentale evner bruges som et referencesystem til at forklare karakteren af et individ eller en ikke-menneskelig art. Dette bruges ofte med de arter, der er tættere på os.


Selvom jeg overvejer kritisk antropomorfisme, der er gavnlig for en mere dybdegående undersøgelse af dyreopførsel, især spørgsmål et (funktion) og to (evolution) af biologen Nikolaas Tinbergen. Det er dog uforsigtigt at bruge "han kan lide" eller "han er glad", blandt andre argumenter, der appellerer til følelser. De fleste af dem er fejlagtige, brugt som begrundelse for brugen af heste til de fleste forskellige formål i samfundet, herunder til vores grådige fornøjelse.


Med hensyn til konsekvenser for ikke-menneskelige arter bør vi diskutere behovet for at bruge dyr til forskellige sociale, sportslige og rekreative aktiviteter og overveje deres grænser. Nedenfor fremhæver jeg nogle artikler, du kan overveje.


En artikel fra 2019 om at bruge “elektrisk shock” i hestevæddeløb.


I et andet sportsligt aspekt advarer denne artikel fra 2016 om uortodokse praksis, der ændrer bevægelsen og holdningen af heste til sportslige praksis, der direkte påvirker flere aspekter af velfærd.


Denne undersøgelse advarer om forsigtighed med at bruge medicin såsom kortikosteroid, der placerer heste i større risiko for skade.


En lovende undersøgelse fra 2009 viser det første mulige bevis for, at arbejde kan være en kilde til unormal gentagen adfærd.


Hestevognskørsel i bymiljøet

Jeg foretog en videnskabelig konsultation for dyreudbyderafdelingen i Lissabon City Hall om hestevognskørsel i byen. Undersøgelsen viste, udover manglen på regulering af disse aktiviteter og mangel på eksistrende uddannelse i førstehjælp, de generelle sundhedsrelaterede problemer nedenfor:


  • Halthed skyldes kontinuerligt arbejde på brolagte gader og upassende eller usikre sko.
  • Kramper og gastrointestinale problemer skyldes manglende træning, især i perioder med dårlig sæsonbestemt turisme og pludselige ændringer i diæt, mad af dårlig kvalitet eller ændringer i føderplanen.
  • Kronisk obstruktiv lungesygdom er det mest almindelige åndedrætsproblem i mange bymiljøer, og trækheste ser ud til at være mere påvirket end heste eller muldyr uden for disse miljøer. Selvom byforurening er blevet foreslået som en medvirkende faktor, er der utilstrækkelige data til at bekræfte eller benægte denne påstand.
  • Rhabdomyolysis syndrom er et stort medicinsk problem for transportheste generelt. Det viser sig efter flere dage med hårdt arbejde, såsom høje perioder med sæsonbestemt turisme, efterfulgt af få dages hvile uden reduceret foder, hvorefter hesten er bundet i de første timer, når den vender tilbage til arbejdet. Imidlertid kan sager også forekomme uden denne årsag. Hopper ser ud til at være mere almindeligt påvirket end vallakker (Harris, 1997). Denne tilstand kan være dødelig uden hurtig veterinærpleje.
  • Hudproblemer forårsaget af seletøjet samt sår: Åbne sår i huden fra dårligt tilpassende seler er en åbenlys erklæring om operatørens uerfarenhed, uopmærksomhed og ufølsomhed.
  • Hedeslag eller varmeudmattelse truer heste, der arbejder i et bymiljø. Sjælden afkøling af heste gennem vanding, dårlig adgang til elektrolytter, fedme, dårlige tilstande, høj luftfugtighed, sygdom og varme fortovsbetingelser bidrager med faktorer. Jordtemperaturer overstiger ofte langt den omgivende lufttemperatur.
  • Risikoen for ulykker er et stort problem for alle heste, der arbejder i et bymiljø. Antag, at hestene bliver skræmte og løber af en eller anden grund. I dette tilfælde vil flugtdistancen være indenfor bymiljøet, hvilket forøger risikoen for ulykker for mennesker inden for og uden for vognen, nærliggende køretøjer eller andre genstande. Imidlertid er alvorlige ulykker, der involverer vogne, ualmindelige, uden tvivl på grund af udvælgelsen til denne type transport og mangel på offentlig dokumentation, der rapporterer disse situationer.


Personlige noter og anbefalinger

  • En refleksion over det faktiske behov (omkostninger vs. fordele) ved at bruge heste til den aktuelle turistaktivitet i det nuværende århundrede.
  • Behovet for at etablere klare definitioner for hestevelfærd i forskellige aktiviteter og de standarder nødvendige for at fremme væsentlig pleje og de generelle friheder, garanteres for dyr ifølge Farm Animal Welfare Council (1993).
  • Søg viden inden for bibliografien og troværdige referencer, udvikl kritisk tænkning om disse spørgsmål og vær aldrig bange for at ændre din mening, hvis du betragter det som nødvendigt, ikke kun for dig, men også for hestene.


Forfatterens note

Denne artikel er en oversættelse af følgende artikel (klik her). Jeg havde et frugtbart samarbeje med Tilde Detz-Jensen, fra etologi.dk. Mange tak, Tilde, for din hjælp med den danske oversættelse, din indsigt og imponerende observationsevner for små detaljer. Alle udtalelser er mine egne.


Referencer

Baldwin, J.L. and Kurtz, M.B. (1992) Health problems and health regulations of urban carriage horses. In Proceedings of the 38th Annual Convention of the AAEP, pp. 537–546. 


Broomé., S., et al. (2019). Dynamics Are Important for the Recognition of Equine Pain in Video. Conference: 2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). DOI: 10.1109/CVPR.2019.01295.


Bukhari, S.S.U.H., et. all. (2021) Quantifying the Impact of Mounted Load Carrying on Equids: A Review. Animals 202111, 1333. https://doi.org/10.3390/ani11051333.

CEN/SHARE (1986) Recommended Guidelines: Urban Horse and Carriage Operations, pp. 4–10. University of Minnesota, Minneapolis, MN. 


Cook, W.R. and Kibler, M. (2018) Behavioural assessment of pain in 66 horses, with and without a bit. BEVA. https://doi.org/10.1111/eve.12916.


FAWC (Farm Animal Welfare Council) (1993) Second Report on Priorities for Research and Development in Farm Animal Welfare. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Tolworth, Surrey, UK. 


Graham-Thiers, P.M., Bowen, L.K. (2013). Improved Ability to Maintain Fitness in Horses During Large Pasture Turnout. Journal of Equine Veterinary Science,

Volume 33, Issue 8, Pages 581-585. https://doi.org/10.1016/j.jevs.2012.09.001.


Harris, P. (1997) Equine rhabdomyolysis syndrome. In Current Therapy in Equine Medicine, Robinson, N.E. (ed.), vol. 4, pp. 115–121. W.B. Saunders, Philadelphia, PA. 


Hausberger, M., et al. l. (2009). Could Work Be a Source of Behavioural Disorders? A Study in Horses. Plus One. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0007625.


Lesimple. C., et al. l. (2019). Stall architecture influences horses’ behavior and the prevalence and type of stereotypies. Elsevier, Applied Animal Behavior Science, Volume 219. https://doi.org/10.1016/j.applanim.2019.104833.


Logan, A.A., et al. l. (2019). Short-term stall housing of horses results in changes of markers of bone metabolism. Comparative Exercise Physiology: 15 (4)- Pages: 283 – 290. https://doi.org/10.3920/CEP190038.


Logan, A.A., Nielsen, B.D. (2021) Training Young Horses: The Science behind the Benefits. Animals. 2021; 11(2):463. https://doi.org/10.3390/ani11020463.


McGreevy, P.D., Boakes, R. (2019). The shocking use of ‘jiggers’ in horse racing. The conversation. Retrieved Jul. 06, 2021 from https://theconversation.com/the-shocking-use-of-jiggers-in-horse-racing.


McLean, A.N., McGreevy, P.D. (2010). Horse-training techniques that may defy the principles of learning theory and compromise welfare. Elsevier, Journal of Veterinary Behavior, Volume 5, Issue 4, Pages 187-195. https://doi.org/10.1016/j.jveb.2010.04.002.


Mercer-Bowyer, S., Kersey, D., Bertone, J. (2017) Use of fecal glucocorticoid and salivary cortisol concentrations as a measure of well-being of New York City carriage horses. Journal of the American Veterinary Medical Association, Vol. 250, No. 3, Pages 316-321. DOI: 10.2460/javma.250.3.316. PMID: 28117637.


Proops, L., Grounds, K., Smith, A., McComb, K. (2018). Animals Remember Previous Facial Expressions that Specific Humans Have Exhibited. Current Biology. https://doi.org/10.1016/j.cub.2018.03.035

Richburg, K. (2007) Bill could halt New York carriage horses. Washington Post, December 17, p. 3. Retrieved Jul. 06, 2021 from https://www.all-creatures.org/articles/hdc-20071217.html 


Robinson, N., Bye, T. (2021). Noseband and poll pressures underneath bitted and bitless bridles and the effects on equine locomotion. Journal of Veterinary Behavior, Volume 44, Pages 18-24. https://doi.org/10.1016/j.jveb.2021.05.002.


Ruet, A., et al. l. (2019). Housing Horses in Individual Boxes Is a Challenge with Regard to Welfare. Animals 2019, 9(9), 621; https://doi.org/10.3390/ani9090621.


Ruet, A., Arnould, C., Levray, J., Lemarchand, J., Mach, N., Moisan, M.P., Foury, A., Briant, C., Lansade, L. (2020). Effects of a temporary period on pasture on the welfare state of horses housed in individual boxes. Applied Animal Behaviour Science. https://doi.org/10.1016/j.applanim.2020.105027.


Schuetz, A., et al. l (2017). Social learning across species: horses (Equus caballus) learn from humans by observation. Animal Cognition 2o, 567-573. https://doi.org/10.1007/s10071-016-1060-8.


Smith, A., Proops, L., Grounds, K., Wathan, J., McComb, K. (2016). Functionally relevant responses to human facial expressions of emotion in the domestic horse (Equus caballus. The Royal Society Publishing. https://doi.org/10.1098/rsbl.2015.0907


Tong, L. (2015). Science Answers: Do Whios Hurt Horses?. Horses and People. Retrieved Jul. 06, 2021 from https://horsesandpeople.com.au/science-answers-do-whips-hurt-horses/.


Tong, L., Stewart, M., Johnson, I., Appleyard, R., Wilson, B., James, O., Johnson, C., McGreevy, P. (2020). A Comparative Neuro-Histological Assessment of Gluteal Skin Thickness and Cutaneous Nociceptor Distribution in Horses and Humans. Animals 2020, 10, 2094. https://doi.org/10.3390/ani10112094.